Nyborg Aftenmusikskole
er en aftenskole, der har specialiseret sig i emnet musik.
NAMUS har tilknyttet en række foreninger, der hver driver et musik-ensemble, og NAMUS organiserer musikundervisning i henhold til folkeoplysningsloven for disse ensembler.

Kontakt NAMUS

NAMUS afholder hvert år i marts måned et repræsentantskabsmøde, hvortil repræsentanter fra hver medlemsforening bliver indkaldt.
Se referat af repræsentantskabsmødet marts 2023.

Resten af året kan såvel medlemmer som ikke-medlemmer henvende sig sig den daglige leder Palle L. O. Jensen. Ovennævnte link kan bruges.
Kor og orkestre

Husorkestret
Ørbæk Seniorkor
Nyborg Harmoni Orkester
Nyborg Sangforening
Nyborg Seniorkor
Vindingekoret
Nyborg Gospel kor
@Big Band
Nyborg Seniorkester
Tyrolerorkestret
Nyborg Motetkor
Nyborg Jernbane Orkester
Nordic Performers