Nyborg Seniorkor

Nyborg Seniorkor

Nyborg Seniorkor er et fire stemmigt kor bestående af sopran, alt, tenor og bas og dermed et blandet kor, damer og herrer.
Koret holder til i Menighedshjemmets lokaler i Nørrevoldgade 35, Nyborg.

Vi øver hver torsdag formiddag fra 9.30 til 11.30 under ledelse af Lars Nicolajsen.

Kontingentet er 300,- kr. pr. sæson (forår/efterår).

Repertoiret er hovedsageligt lagt på danske sange.

Kontakt: Formand Axel Bülow Johansen
Ravnekærlund 10, 5800 Nyborg
Tlf. 65313092
mail: ablow@mail.dk