Repræsentantskabsmødet 2023 blev afholdt den 28. marts.
Foreningens tilstand blev gennemgået. Se materialet her:
Lederens beretning.
Regnskabet for 2022.

Der blev afhold valg til bestyrelsen. På alle poster var der genvalg, og foreningens ledelse består nu af:
Palle L. O. Jensen, daglig leder og kontaktperson
Hans Mårtensson, formand for bestyrelsen
Svend Erik Haderup, bestyrelsesmedlem
Jens Hallin, bestyrelsesmedlem
Aksel Andersen, bestyrelsesmedlem
Anne Sigerstrøm, revisor